duminică, 24 mai 2009

Modul de desfasurare a atestatului la informatica

M E T O D O L O G I A
de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea: atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematicăinformatică,
intensiv informatică.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu