sâmbătă, 3 martie 2012

Accesarea aplicatiei

Accesarea aplicaţiei
1. dublu clic pe icon-ul  Microsoft PowerPoint de pe desktop.
2. Clic pe butonul Start→ Programs→  Microsoft PowerPoint
Principiile care stau la baza proiectării unei prezentări diferă de cele care guvernează proiectarea altor documente (documente Word, documente HTML sau manuale electronice).

Crearea unei noi prezentări 

La lansarea în execuţie a aplicaţiei  PowerPoint apare pe ecran o fereastră pentru crearea unei noi prezentări.  
O prezentare PowerPoint este constituită dintr-o succesiune de pagini denumite slide-uri. Vizualizarea unei rezentări (denumită slide-show) constă în vizualizarea (rularea), în ordine, a slide-urilor ce constituie rezentarea. 
Editarea şi formatarea textului într-o prezentare PowerPoint se face respectând regulile de tehnoredactare unoscute. Informaţiile astfel prezentate sunt atractive şi sunt percepute şi reţinute mult mai uşor. Prezentările feră un aspect profesional şi pot fi actualizate rapid. Pentru vizualizarea prezentării se poate utiliza monitorul sau ideo-proiectorul. 

Deschiderea unei prezentări existente 

Pentru a deschide o prezentare existentă, puteţi selecta butonul Open din fereastra care apare la lansarea în execuţie a aplicaţiei  PowerPoint sau puteţi selecta opţiunea  Open din meniul File (Ctrl+O). Va apărea pe ecran o fereastră de dialog în care trebuie să specificaţi fişierul care conţine prezentarea pe care doriţi să o deschideţi. 

Salvarea unei prezentări 

Salvarea unei prezentări se poate realiza în mai multe feluri, în funcţie de modul în care dorim să o utilizăm ulterior. Ca şi în cazul altor documente, la prima salvare utilizăm opţiunea Save as din meniul File, caz în care trebuie să specificăm numele şi locaţia în care dorim să salvăm prezentarea. Salvările curente, care nu implică redenumirea sau mutarea prezentării se realizează cu opţiunea Save din meniul File (Ctrl+S). 
La salvarea unei prezentări cu  Save as putem alege unul din cele două formate specifice aplicaţiei PowerPoint:    
  • Presentation (fişier cu extensia ppt)    
  • PowerPoint Show (fişier cu extensia pps) 
Diferenţa dintre cele două formate constă în modul în care va fi deschisă ulterior prezentarea: 
– la acţionarea printr-un dublu-clic pe icon-ul unui fişier ppt se va lansa în execuţie aplicaţia  PowerPoint şi va fi încărcată prezentarea în fereastra aplicaţiei. Dupăîncărcare, prezentarea poate fi editată sau doar vizualizată. 
– la acţionarea printr-un dublu-clic pe icon-ul unui fişier pps, va rula prezentarea în mod  full-screen (fără a fi încărcată în prealabil într-o fereastră PowerPoint), la terminarea prezentării, părăsindu-se automat PowerPoint-ul
Pagina in lucru  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu